Privacy

Privacy.

Google Analytics: 
De website van De Handwijzer maakt gebruik van Google Analytics om te zien hoeveel bezoekers de website krijgt en welke pagina’s er met regelmaat worden bekeken. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. De resultaten en analyses die uit Google Analytics worden afgelezen worden gebruikt om het aanbod op de website te verbeteren.

Contact formulier.
Via de website kun je contact met De Handwijzer opnemen door het contactformulier in te vullen.
Contactgegevens worden enkel en alleen gebruikt om contact op te nemen naar aanleiding van een vraag of opmerking. De gegevens die bij dit formulier worden ingevoerd worden niet opgeslagen; het komt als e-mailbericht binnen en het bericht wordt na behandeling verwijderd.

Privacy statement De Handwijzer.
Voor een goede holistische massage is het noodzakelijk, dat ik een dossier aanleg.
De Handwijzer neemt je privacy en de bescherming daarvan zeer serieus en zal je persoonsgegevens en ook andere gegevens op een veilige manier verwerken en bewaren. Daarnaast neemt De Handwijzer passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Uw dossier bevat de volgende gegevens en informatie:

  1. Persoonsgegevens:

Naam, adres, postcode en woonplaats. Je telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bij minderjarigen ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadressen van beide ouders.

  1. Persoonlijke omstandigheden:

Hierbij worden gegevens vastgelegd, betreffende medicijngebruik, therapeutisch verleden, thuissituatie, werk etc.

  1. Bijzondere persoonsgegevens:

Gegevens met betrekking tot gezondheid, op basis van de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst.

  1. Klachten:

Het gaat hier om de klacht(en), die voor jou de aanleiding vormt(en) om hulp te zoeken.

  1. Hulpvraag:

De hulpvraag betreft datgene waar je als cliënt begeleiding bij wil/nodig hebt. De hulpvraag kan verschillen van de klachten.

  1. Diagnose:

Een beroepseigen diagnose met betrekking op de factoren, die de klachten mogelijk hebben doen ontstaan of in stand houden.

  1. Sessieverslag:

Vastlegging van wat tijdens de sessie is gedaan. Welke massage is toegepast en waar op het lichaam. De eventuele inzichten en tussentijdse evaluatie.

Indien gewenst mag je ten aller tijde de hiervoor omschreven gegevens inzien, wijzigingen of laten verwijderen. Een verzoek dient schriftelijk te worden ingediend.

De gegevens uit je persoonlijk dossier worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  1. Dossierplicht.
  2. Bewaarplicht.De gegevens in het dossier zullen, conform de wet, tot 7 jaar na de laatste behandeling bewaard blijven.
  3. Financiële administratie en facturering.

Indien De Handwijzer vanwege een andere reden of voor een ander doeleinde gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal word je eerst hierover geïnformeerd en expliciet om toestemming gevraagd.